مذاکرات دیوید کامرون در مورد ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا در مورد باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا ادامه می دهد. این در حالی است که مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه نتیجه بخش نبود؛ با این حال دو طرف گفته اند که پیشرفت هایی در مذاکرات داشتند.