افزایش تدابیر امنیتی در سراسر اروپا

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس ایتالیا پس از دریافت اطلاعاتی از سوی پلیس فدرال آمریکا مبنی بر این که برخی از نقاط تاریخی این کشور هدف حملات احتمالی باشند، سطح امنیتی این نقاط را افزایش داد. ازسوی دیگر مقامات اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند سطح بازرسی هایی امنیتی تردد خارجی ها را افزایش دهند.گزارش فرهاد پولادی