برنامه جدید اتحادیه اروپا علیه کشورهایی که مخالف جذب پناهجو باشند

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا هشدار داده است که علیه کشورهای عضو این اتحادیه که از طرح جابه جایی پناهندگان تبعیت نکنند، اقدام خواهد کرد.