پارلمان اروپا در قطعنامه اى خواستار توقف مذاكرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شد

04 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان اروپا با صدور قطعنامه اى از كشور هاى اروپايى خواست مذاكره با آنكارا براى پيوستن تركيه به اتحاديه متوقف كنند. اين قطعنامه در پى انتقاد كشور هاى اروپايى به سركوب و دستگيرى هاى گسترده دولت تركيه پس از كودتاي نافرجام اين كشور صادر شده است.