تلاش اتحادیه اروپا و نروژ برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه| تمرکز بر راه دو کشوری

11 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا و نروژ در تلاش برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه، روز چهارشنبه جلسه فوق العاده گروه اهدا کنندگان کمک های بین المللی به فلسطینی ها را در بروکسل برگزار کردند. این نشست بر راه هایی که بتوان راه حل دو کشوری را پیش برد تمرکز دارد.