واکنش اسرائیل به حذف برچسب تولیدات اسرائیلی؛ تعلیق "گفتگوهای دیپلماتیک" با اروپا

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل در واکنش به تصمیم روز چهارشنبه کمیسیون اروپا برای برچسب گذاری تمام محصولاتی که از شهرک‌های اسراییلی به اروپا می‌آید، اعلام کرد که برخی "گفت‌وگوهای دیپلماتیک" با اتحادیه اروپا را تعلیق می‌کند.گزارش نیلوفر پورابراهیم