پوشش دفاع موشکی اروپا در رومانی و لهستان کامل می شود

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پوشش دفاع موشکی اروپا با استقرار سامانه های دفاع موشکی در رومانی از امروز عملیاتی شد و فردا لهستان کشور بعدی برای استقرار این سامانه های موشکی خواهد بود.