دشوارتر شدن شرایط پناهجویان در اروپا همزمان با رسیدن فصل سرما

21 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج ورود هزاران پناهجو از کشورهای جنگ زده خاورميانه و آفريقا به کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد، از سوی دیگر فرارسیدن فصل سرما و آغاز اختلاف و چند دستگی ميان دولت ها و رهبران مذهبی کشورهای ميزبان بر شدتِ بحران مهاجرت آوارگان جنگی افزوده است.