پلیس مجارستان به سوی پناهجویان گاز اشک آور شلیک کرد

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس مجارستان در مرز این کشور با صربستان به سوی صدها پناهجو که قصد ورود به این کشور را داشتند گاز اشک‌اور پرتاب کرد. مجارستان با کشیدن حصاری به ارتفاع چهار متر در مرز این کشور با صربستان از بامداد سه شنبه از ورود پناهجویان جلوگیری می‌کند. گزارش نیلوفر پورابراهیم