تلفات جدید سفر پناهجویان در آبهای یونان

28 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بزرگترین مهاجرت انسانی پس از جنگ جهانی دوم همچنان از کشورهای خاورمیانه به سوی اروپا ادامه دارد و همزمان بر شمار کسانی که در این راهِ خطرناک جان خود را از دست می دهند افزوده می شود.