وزیر کشور اتریش: تقریبا همه پناهجویان قصد اقامت در آلمان را دارند

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر کشور اتریش می گوید، اکثر قریب به اتفاق پناهجویان آلمان را بعنوان مقصد نهایی شان تعیین کرده اند. اما او "با تمام توان" از مقام های مسئول در اتحادیه اروپا می خواهد تا با "سهمیه بندی" نظام عادلانه تری برای پذیرش پناهجویان برقرار کنند.