شناسایی پناهجویان سوری از دیگر مهاجران، مشکل بزرگ کشورهای اروپایی

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا علاوه بر سیل پناهجویانی که تلاش می کنند خود را به مرز کشورهای عضو این اتحادیه برسانند، با صدها هزار پرونده درخواست پناهندگی روبروست که باید شناسایی و ارزیابی کند.