کشورهای شرق اروپا خواستار دریافت کمک بیشتر برای مقابله با بحران پناهجویان شدند

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از کشورهای واقع در شرق اروپا که در مسیر سیلِ پناهجویان به سمت غرب اند، از اتحادیه اروپا خواسته اند کمک های خود به منظور مقابله با این بحران را افزایش دهد. شورای امنیت سازمان ملل نیز به اتحادیه اروپا اجازه داد، برای مقابله با قاچاقچیان انسان، از نیروی نظامی استفاده کند.