ادامه بحران پناهندگان در کشورهای حوزه بالکان

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه، صدها پناهجو پس از گذراندن شب در سرما و هوای یخ زده، از مرز صربستان وارد کروواسی شدند. پلیس کروواسی ابتدا تلاش می کرد تا جلوی عبور پناهجویان را بگیرد، اما نهایتا به آنها اجازه ورود داد.