هشدار بلغارستان، صربستان و رومانی نسبت به بستن مرزهای خود به روی پناهجویان

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با ادامۀ موج مهاجرت از کشورهای جنگزده و بحرانی خاورميانه و آفريقا به کشورهای اروپای غربی بلغارستان، صربستان و رومانی هشدار داده اند چنانچه آلمان يا هر کشور ديگری مرزهای خود را به روی پناهجويان ببندند، اجازه نمی دهند بالکان به منطقۀ حائل تبديل شود.