مدیترانه همچنان از پناهجویان فراری از جنگ قربانی می‌گیرد

07 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آب های مدیترانه همچنان از پناهجویان که از جنگ می گریزند قربانی می‌گیرد. روز چهارشنبه ۱۱ نفر، از جمله چند کودک، پس از غرق شدن یک قایق چوبی در حدفاصل سواحل ترکیه و یونان کشته شدند. جستجو برای یافتن سایر سرنشیان قایق ادامه دارد.