اتحادیه اروپا: سه میلیون نفر دیگر در ۱۳ ماه آینده به اروپا پناهنده خواهند شد

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا که با بزرگترین موج مهاجران در ۵۰ سال گذشته مواجه است، پیش بینی می‌کند در ۱۳ ماه آینده حدود ۳ میلیون نفر دیگر از ۲۸ کشور عضو آن اتحادیه درخواست پناهندگی کنند.این در حالی است که سیل پناهجویان به سمت کشورها ی اروپایی، بدون شک بر بودجه دولت‌ها و اقتصاد آنها تأثیر گذار است.گزارش گیتا آرین