کشیدن سیم خاردار در مرز اسلووانی و کرواسی برای کنترل سیل پناهجویان

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش اسلوونی به منظور کنترل سیل پناهجویان مرز مشترک با کرواسی را به سیم خاردار مجهز کرد. از اوخر اکتبر بیش از یکصد و هفتاد هزار پناهجو از طریق اسلوونی به سمت اروپای مرکزی رفته اند، و روز گذشته نیز مقام های اسلوونی از احداث "موانع جدید" در مرزهای غربی شان خبر داده بودند.