انتقال پناهجویان از یونان به ترکیه به تعویق افتاد

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرين گزارش ها از توافقنامۀ مهاجرتی اتحاديه اروپا و ترکيه نشان می دهد که انتقال پناهجويان و مهاجران از يونان به ترکيه امروز انجام نمی گيرد. گفته می شود مقام های اتحادیه اروپا و يونان در حال بررسی گروه بعدی از کسانی هستند که قرار است به ترکيه برگردانده شوند.