تاثیر سیاستهای مهاجرتی اروپا در بحران مهاجران

02 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار مهاجرانی که از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا می رسانند در ماه گذشته کاهش یافت و اتحادیه اروپا می گوید سیاست های اعمال شده بحران مهاجرت سال های اخیر را کاهش داده است.