موگرینی: ترکیه به ادامۀ اجرای توافقنامه مهاجرتی با اتحاديه اروپا متعهد است

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فدريکا موگرينی، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا امروز از توافق ترکيه به ادامه اجرای توافقنامه مهاجرتی با اتحاديه اروپا خبر داد. اين توافقنامه در پی کودتای نافرجام اخير و انتقاد دولت ترکيه از واکنش بی تفاوت اتحاديه اروپا نسبت به اين واقعه با خطر شکست رو به رو بود.