عملیات دریایی جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با قاچاق غیرقانونی پناهجویان

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا به یک رشته عملیات دریایی در آبهای دریای مدیترانه دست زده است تا از اقدام قاچاقچیان انسانی در انتقال غیرقانونی پناهجویان به اروپا در قایقهای غیرقابل اعتماد جلوگیری بعمل آورد. همکارمان رامش جزئیّات بیشتری را به آگاهی میرساند: