ادامه ورود پناهجویان آفریقا و خاورمیانه به یونان و ایتالیا

03 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یونان و بدنبال آن ایتالیا به دو دروازه ورود پناهجویان آفریقایی و خاورمیانه به اروپا تبدیل شده اند. تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از صد هزار نفر وارد یونان شده اند و برغم خطر سفر دریایی هزاران نفر دیگر نیز جان خود را به خطر می اندازند تا از جنگ و خشونت بگریزند.