آلمان به صدها هزار مهاجر پناهندگی سیاسی می دهد

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که سیل مهاجران و پناهجویان از سوریه، افغانستان، عراق و منطقه به اروپا ادامه دارد، مقام های آلمان گفتند، به حدود ۵۰۰ هزار مهاجر در چند سال آینده پناهندگی سیاسی خواهند داد. این درحالیست که وزیر خارجه روسیه، اتحادیه اروپا را مسئول بحران مهاجرت میداند