آلمان، سوئد و دانمارک خواستار اقدام برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا شدند

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان، سوئد، و دانمارک هشدار داده اند که برای جلوگيری از ورود بی وقفه پناهجويان از ترکيه به اروپا اقدامات بيشتری بايد انجام گيرد. در پی اجرای مقررات سخت گيرانه مرزی سوئد برای مهار موج پناهجويان از طريق مرزهای دانمارک، مسئولان مهاجرتی اين سه کشور امروز در بلژيک تشکيل جلسه دادند.