اتحادیه اروپا در جستجوی راهی برای مبارزه با افراط‌‌گرایی

29 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا برای مبارزه با افراط گرائی چاره جوئی میکند. امروز وزاری خارجه اتحادیه اروپا به موضوعهای مختلف دراین زمینه به رایزنی میپردازند. نشست امروز زمینه را برای اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه فوریه فراهم میسازد.گزارش گیتا آرین