رهبران اروپا در جستجوی راه حلی برای بحران مهاجران

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران مهاجران در دستور کار نشست رهبران اتحادیه اروپا قرار دارد. رهبران اروپایی در ابتدای نشست روز جمعه، بر سر طرحی توافق کردند که پذیرش مهاجرانی را که از جنگ در خاورمیانه و فقر و اختناق در شمال آفریقا، به کشورهای اروپایی و حوزه مدیترانه گریخته‌اند، در بین کشورهای اروپایی تقسیم شوند.