تجمع گروهی از ایرنیان مقابل سفارت ایران در هلند با شعار علیه قاسم سلیمانی

16 دی 1398