واکنش‌های بین المللی به برخورد پلیس مجارستان با پناهجویان

26 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدام پلیس مجارستان در استفاده از گاز اشک آور و ماشین آب پاش به سوی مهاجرانی که خواستار ورود به آن کشور از صربستان بودند، خشم جامعه بین المللی را بر انگیخته است. در همین حال، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا از طرح تقسیم ۱۲۰ هزار مهاجر بین همه ۲۸ کشور عضو این اتحادیه حمایت کردند.