اتحادیه اروپا در پی حمله تروریستی در کلیسای نیس با فرانسه ابراز همبستگی کرد

10 آبان 1399