فساد اداری در اتحاديه اروپا

14 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیونر داخلی اتحادیه اروپا می گوید، سالانه تقریبا یکصد و بیست میلیارد یورو در این مجموعه بر اثر فساد اداری از بین می رود. این تخمین بر اساس گزارش سالانه ای بنام «یورو بارومتر» است که نحوه انجام کار و هزینه درآمدها در آن اتحادیه را بررسی می کند. گزارش از سارا فردا.