بازار داغ شرط بندی در آستانه همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که شهروندان بریتانیا روز ۲۳ ژوئن ۳ تیر به پای صندوق های رای می روند تا در یک رفراندوم سرنوشت باقی ماندن آن کشور در اتحادیه اروپا یا خروج از آن را تعیین کنند برخی از شرکت های مالی و سرمایه گذاری به منظور پیش بینی نتیجه رفراندم به شرکت های شرط بندی روی آورده اند.