از تبعات خروج از اتحادیه اروپا: ارکستر باروک از بریتانیا به بلژیک می‌رود

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارکستر باروک آن اتحادیه را وادار به نقل مکان کرده است. این ارکستر سی و دو سال پیش بنیانگذاری شد، و هر سال تقریبا بیست نوازنده از سراسر اروپا در آن برنامه اجرا می کنند.