سفر جان کری به اتیوپی

14 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا عمل گرو ه تند رو نیجریه ای موسوم به بوکو حرام را،در ربودن قریب دویست دختر محصل، در ردیف جرم و جنایتی حاکی از بی وجدانی تقبیح کرد.