وزیر دفاع آمریکا: اجازه نخواهیم داد روسیه جهان را به دوره جنگ سرد بازگرداند

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از آلمان و دیگر متحدان در ناتو خواست در صورت تهاجم روسیه و خطرات امنیتی در دیگر مناطق جهان، در کنار هم باشند. با این حال وی تاکید کرد هیچ کس خواهان جنگ سرد و یا حتی درگیر ی نظامی با مسکو نیست.