دیدار رئیس جمهوری ترکیه از چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس

01 مرداد 1396