توفان شن زندگی را در مصر و اسرائیل مختل کرد

24 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از توفان شنی که آسمان مصر، و بویژه پایتخت آن کشور را تیره و تار کرد، تلاش برای پاکسازی قاهره آغاز شده است.این طوفان، که باعث صدماتی در اسرائیل و باریکه غزه نیز شد، برای مدتی کانال سوئز و فرودگاه قاهره را به تعطیلی کشاند، اما بزرگترین فرودگاه اسرائیل همچنان بکار ادامه داد.