تصويرهای ماهواره‌ای ناسا بالا آمدن شديد سطح درياها را نشان می‌دهد

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان ملی فضا نوردی آمریکا ( ناسا) اعلام کرد که يک پژوهش درازمدت تصويربرداری ماهواره‌ای بالا آمدن شديد سطح درياها بر اثر تغييرات جوی را نشان می‌دهد.