روز جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد با موضوع مقابله با زباله های پلاستیکی

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه ، ۱۵ خرداد مصادف با روز جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد است. موضوع امسال این روز بین المللی، مقابله با زباله پلاستیکی است. در آستانه این روز بسیاری از نهاد های حفظ محیط زیست به پاکسازی زمین و آب از زباله پلاستیکی مشغول شده اند.