استفاده از انرژی سبز برای سیستم تهویه تونل کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا

11 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تونلی در زیر کانال مانش که دو کشور فرانسه و بریتانیا را به یکدیگر ارتباط می دهد صاحب بزرگترین سیستم سرد کننده در اروپا شده است. این سیستم سرد کننده که از انرژی سبز بهره می گیرد هزینه نگاهداری و اداره تونل را کاهش داده است.