خط و نشان قوه قضائیه برای دختران معترض به حجاب اجباری

11 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه اعتراض نمادین به حجاب اجباری در شهر های بزرگ ایران همچنان ادامه دارد ، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در نخستین واکنشها نسبت به این اقدام شهروندان، آن را جرم خواندند. گزارش شپول عباسی