عدم امنیت انرژی- ایران، خاورمیانه، روسیه و اوراسیا

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امنیت انرژی اصطلاحی است که به ارتباط میان امنیت ملی و فراهم بودن منابع طبیعی برای مصارف انرژی اطلاق میشود. دسترسی به انرژی ارزان برای عملکرد اقتصادهای مدرن حیاتی است ودر این میان تقسیم نامتناسب منابع انرژی میان کشورها موجب آسیب پذیریهای شاخصی میشود. گزارش شهلا آراسته از نشست دانشگاه جورج تاون در واشنگتن با عنوان «عدم امنیت انرژی- ایران، خاورمیانه، روسیه و اوراسیا.»