پروژه تولید انرژی از نیروی موج در جنوب بریتانیا

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پروژه جدیدی در سواحل جنوبی ویلز بریتانیا یکی از اولین پروژه های جهان در تولید انرژی از نیروی موج است. کار بر روی این پروژه که انرژی امواج خلیج سوانسی در جنوب ویلز را به برق تبدیل می کند در سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد ولی این پروژه از هم اکنون با مخالفت هایی روبرو است.