گزارشی درباره شانس ایران برای دسترسی به بازارهای نفت و گاز

24 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند، مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال ۲۰۴۰، رشد چشمگیری داشته باشد. بنا به گزارش سال ۲۰۱۷ این اداره، بخش عمده افزایش تقاضا از سوی چین و هند خواهد بود، که خود فرصتی بزرگ برای بخش انرژی در ایران است. گزارش گابریل بربتی