تبدیل روغن فاسد به سوخت زیست محیطی در بریتانیا

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت تولید انرژی در بریتانیا چربی فاسدی را که مجراهای فاضلاب آن کشور را مسدود می کند به سوخت زیست محیطی «بیو دیزل» با کیفیت بالا تبدیل می کند.