تلاش سناتورها برای اعطای اجازه قانونی شکستن قفل تلفن جنایتکاران به پلیس

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو سناتور جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا مشغول تهیه طرحی هستند که شرکتهای تکنولوژی را موظف به همکاری با پلیس و دادگستری برای باز کردن قفل تلفنهای هوشمند می کند.