افزایش روستا‌های خالی از سکنه در صربستان

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در طول چند دهه گذشته، رشد روزافزون مشکلات اقتصادی، ساکنان بسیاری از شهرها و روستاهای صربستان را برای یافتن شغل، مجبور به ترک محلِ سکونتشان کرده است.