باز شدن درهای ساختمان «امپایر استیت» نیویورک پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

15 تیر 1399