یک کارشناس: مشخص نیست داعش در حمله لندن دخالت مستقیم داشته باشد

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مقاله ای نوشته است خصلت خام حمله لندن حکایت از محدود بودن شبکه و منابع داعش در بریتانیا دارد. در گفتگویی با اِما وب کارشناس در امور اسلام گرایی افراطی نظر او را در مورد دامنه و نقش داعش در برنامه ریزی و انجام حمله روز چهارشنبه در لندن پرسیدیم.