کند شدن نرخ رشد اقتصادی در بازارهای درحال رشد

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کند شدن نرخ رشد اقتصادی در بازارهای درحال رشد و تصمیم بانک مرکزی آمریکا به کند کردن روند تزریق دلار به بازار، بسیار ی از سرمایه گذاران را نسبت به رشد اقتصادی جهان نگران کرده است. برخی گناه را به گردن بانک مرکزی آمریکا می اندازند و عده ای هم دولت ها در کشورهائی مثل ترکیه و آرژانتین را مسئول می دانند که با سیاستهای پولی خود نشان داده اند آمادگی رشد اقتصادی بسیاربالا را نداشته اند.